2

ESK Wrocław 2016 jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. To setki małych i dużych inicjatyw, które mają angażować obywateli i przyciągać turystów. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia ma wynieść około 800 mln zł. Przy zaangażowaniu Czytaj dalej 2

1

OBYWTELE.net O nas Jesteśmy mieszkańcami Wrocławia i Dolnego Śląska, osobami żywo zainteresowanymi wpływem na kształt życia kulturalnego miasta i regionu. Są wśród nas kulturoznawcy, animatorzy kultury, artyści i aktywiści miejscy, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji NGO. Wywodzimy się z grupy Czytaj dalej 1